Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Plantagegatan 8 är en svenskfinsk förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Den har en avdelning, Plantan. Avdelningen är åldersintegrerad vilket innebär att barnen är mellan 1 till 5 år gamla. På förskolan arbetar tre lärare och en barnskötare. Tre av personalen talar finska.

Förskolan ligger i ett bostadshus med tillgång till en stor, grön och variationsrik innergård. Lokalerna består av åtta relativt stora rum, ett mottagningskök och två toaletter.

På Plantagegatans förskola arbetar vi aktivt med att stärka barnens språkliga och kulturella identitet. Vår pedagogiska vision är ”kreativa barn får näring i livets plantskola”.

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Familjer med finsk anknytning har rätt att få förskoleverksamhet för sina barn på finska. Barnen behöver inte kunna tala språket och alla familjer är välkomna att söka plats oavsett språk.

Finsktalande vårdnadshavare som är intresserade av att söka plats på förskolan kan besöka oss för visning sista måndagen i månaden. Övriga vårdnadshavare hänvisas till information om besökstider på Göteborgs Stads hemsida.

Ruotsinsuomalainen esikoulu on 1-5 -vuotialle lapsille. Esikoulussamme on yksi osasto, Plantan / Kasvi, jossa työskentelee neljä pedagogia. Heistä kolme on suomenkielisiä.

Esikoulumme sijaitsee kerrostalossa, jonka isolla ja vihreällä sisäpihalla on mahdollisuus monipuoliseen ulkoleikkiin.Esikoulun tilat koostuvat kahdeksasta huoneesta, keittiöstä, henkilöstötilasta ja kahdesta vessasta.

Plantagegatanin esikoulussa pyrimme aktiivisesti vahvistamaan lasten kielellistä ja kulttuurillista identiteettiä. Lasten kiinostuksen kohteet; viihtyvyys, turvallisuus ja yhdessäolon riemu ovat toimintamme peruskiviä. Meidän pedagoginen tavoitteemme on: ”Luovat lapset saavat ravintoa elämän kasvihuoneessa”.

Göteborg on kuulunut 1. helmikuuta 2011 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Suomalaistaustaisilla ja/tai suomalaisen identiteetin omaavilla perheillä on oikeus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa lapsilleen. Lasten ei tarvitse osata puhua suomen kieltä. Kaikki perheet voivat hakea paikkaa esikoulustamme kielestä riippumatta.

Tervetuloa vierailulle kuukauden viimeisenä maanantaina klo. 15:30. Ystävällisesti toivomme, että soitat ja sovit ajan etukäteen.