Orienterbarhet och hänvisning

Vägledning orienterbarhet

För området vägledning och orienterbarhet är syftet är att göra det tydligare att följa och förstå var man ska cykla. Detta område är inte geografiskt utpekat, utan handlar om att utveckla och ta fram förslag på hur vägledning och orienterbarheten för cyklister kan göras så tydligt som möjligt.

Här kan projektet testa och förbättra i befintligt cykelbanenät genom enklare åtgärder utan att bygga om. Förslagen ska testas i Backa och Majorna samt på andra lämplig platser. Principer ska tas fram och illustreras för att visa hur man bäst skyltar för cyklister. Dessa resultat ska sedan föras in i den tekniska handbok som finns på trafikkontoret, för de som planerar och bygger cykelbanor.