Majorna

I Majorna identifiera projektet viktiga och möjliga cykelstråk. Vi vill förbättra förutsättningarna att cykla i blandtrafik och göra andra mindre fysiska åtgärder som stärker trafiksäkerhet, framkomlighet och orienterbarhet, det ska bli attraktivare att cykla helt enkelt. Det kan också vara aktuellt med andra typer av åtgärder som t ex tjänster av olika slag. ​Vi kommer att redovisa de tester vi gör i projektet successivt på denna sida och per område.

Varför valde vi ut Majorna/Kungsladugård som ett av områdena

Detta är ett område där många cyklar idag. Vi kan lyssna och lära
Här cyklas det mycket i blandtrafik, dvs cykeln kör i gatan bland bilarna. Det finns inte lika mycket cykelbana.
Det upplevs olika tryggt av olika människor. Kan vi förbättra något?
Vi se flera utpekade brister och behov i befintligt cykelvägnät. Hur gör vi det bättre? Det vill vi testa.
Här finns sedan tidigare en dialog med hyresgästföreningen i området. Den kan vi använda oss av och kanske även förbättra.