Backa

Syftet är att stimulera fler att cykla genom att kartlägga behov hos verksamma och boende i Backaområdet. Vi vill göra det lättare att cykla – både direkt genom mindre fysiska åtgärder, som t ex bättre skyltning och indirekt via andra aktörer,  fastighetsägare i området kan t ex ordna med bättre och tryggare cykelparkering. Men även genom  samtal kring cykel och tjänster av olika slag som till exempel lånecykelsystemet Styr & Ställ. ​

Varför valde vi Backa

I Backa ser vi att det är färre som cyklar än i andra delar av Göteborg.
Trafikkontoret har liten kunskap om vad alla som bor i Backa har för behov för att vilja och kunna cykla. Det vill vi ta reda på.
Backaområdet är under utveckling, mycket byggs nytt. Här finns det möjligheter att var med redan från början och få in cykla som en naturlig del av området.
Här finns möjligheter att testa och utveckla cykel-infrastrukturen

Cykelsommar i Backa

I sommar finns det roliga aktivitet hela sommaren för dig som är hemma. Upptäck ditt närområde och cykla till de utpekade målpunkterna i kartan. Karta finns i containern på plats i Backa Röd. Väl framme vid målpunkterna tar du ett foto på platsen med din cykel – på så vis har du bockat av platsen och kan fortsätta till nästa.

Vinnare som slutfört orienteringen kommer utses löpande.

För att delta i tävlingen, skicka dina bilder från samtliga stopp senast kl. 10.00 varje fredag. Mer information får du på plats.


Vad testar vi i Backa