Till innehåll
Foto: Nina Hvitlock

Pilotområde cykel

Pilotområde cykelprojektet som ska öka effekten av stadens cykelprogram

I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick dåvarande trafiknämnden  i uppdrag att införa pilotområden i Göteborg. För att nå de uppsatta klimatmålen i staden är just hur vi reser viktigt, kan vi cykla och gå mer är vi en bit på väg . I de utvalda områdena finns två fokus, dialog med invånare för att skaffa mer kunskap och snabba och enkla åtgärder för att se vad som fungerar bäst. Här kan ju läsa mer om vad som ska göras i de olika områdena.

${loading}