Till innehåll
Nina Hvitlock

Pilotområde cykel

Pilotområde Cykel projektet som ska öka effekten av stadens cykelprogram

I kommunfullmäktiges budget för 2022 får Trafiknämnden  i uppdrag att införa testområden i Göteborg. Cyklandet behöver öka för att staden ska nå sina klimatmål. I de utvalda områdena finns två fokus, dialog med innevånare för att skaffa mer kunskap och tester för att se vad som fungerar bäst. Här kan ju läsa mer om vad som ska göras i de olika områdena.

${loading}