Välja personlig assistans

Du som har rätt till personlig assistans kan välja Göteborgs Stad som utförare. Här berättar vi mer om vad det innebär.

Vårt mål är att du som får personlig assistans från Göteborgs Stad ska känna dig, trygg och säker för att kunna må så bra som du bara kan. Oavsett hur assistansuppdraget ser ut, har vi kompetens, erfarenhet och resurser för att du och dina anhöriga ska kunna slappna av och njuta av ökad livskvalitet. Tillsammans utformar vi ett stöd som är anpassat utifrån dina individuella behov och önskemål.

Så här ansöker du om personlig assistans i Göteborgs Stad

Börja med att kontakta en socialsekreterare inom i området där du bor. 

Hitta socialsekreterare funktionsstöd

Socialsekreteraren utreder sedan ditt behov av personlig assistans och fattar ett beslut.

Om dina grundläggande behov är över 20 timmar per vecka bedömer Försäkringskassan behovet och fattar beslut. När du har fått ett beslut, väljer du vem som ska utföra den personliga assistansen.