Stödpedagogens uppdrag


När du väljer kommunal utförare av assistans i Göteborg, kommer du inte bara möta enhetschef och personliga assistenter, utan också en stödpedagog. Här kan du läsa mer om stödpedagogens uppdrag.

Våra stödpedagoger har lång erfarenhet i att stötta och vägleda personalgrupper i arbetssätt, bemötandefrågor och allt annat som rör dig som assistansanvändare.

Stödpedagogen utgår från det som är viktigt för dig och stöttar genom hembesök. Du väljer det som passar dig bäst. Stödpedagogen kan också stötta dig i planering och utförande av resor, utflykter och andra aktiviteter. För att du ska få så bra stöd som möjligt arbetar stödpedagog mycket nära assistanschef. 

Stödpedagog informerar personliga assistenter 

  • Hur personliga assistenter kan arbeta på bästa sätt
  • Hur dina assistenter kan kommunicera med dig (till exempel bildstöd, tecken, schema, verbalt tal, kroppsspråk, sociala berättelser, ritprat, seriesamtal)
  • Olika metoder (till exempel lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, motiverande samtal)
  • Social dokumentation (vad som kan vara bra att skriva ner, för att du ska ha det bra)

Genomförandeplan beskriver dina önskemål och behov

Om du vill, kan stödpedagog skriva din genomförandeplan tillsammans med dig och de personer som du själv vill ha med när genomförandeplanen ska göras. En ny genomförandeplan görs varje år.

Stödpedagog uppdaterar genomförandeplanen en gång i halvåret, eller när det behövs.

Genomförandeplan= En lagstadgad samlad information till personal om de önskemål du har och det stöd som du behöver.

Stödpedagog kan hjälpa till med kontakter

Stödpedagog kan hjälpa dig i kontakten med till exempel din arbetsterapeut, logoped, sjuksköterska, läkare, socialsekreterare, god man, närstående eller förvaltare. Stödpedagogen kan även medverka vid så kallade SIP-möten, där flera olika aktörer samlas på ditt initiativ för att utforma ditt stöd på bästa sätt.

Stödpedagog introducerar ny personal

Stödpedagog hjälper till att introducera ny personal som går bredvid för att lära sig vilka behov du har.

Stödpedagogens främsta uppdrag är att arbeta för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.