Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får kring personlig assistans och försökt besvara dem. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

 • Vad är personlig assistans?

  Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans. Detta är ett personligt utformat stöd som bidrar till att du kan leva ett självständigt liv  på dina egna villkor. Stödet utformas tillsammans med dig i ditt hem utifrån dina personliga behov och önskemål.

 • Kostar det mig något att få personlig assistans?

  Nej, kostnaden för din personliga assistans finansieras av myndighet eller Försäkringskassan.


 • Vad är en personkrets?

  För att vara berättigad till personlig assistans måste du ingå i en av lagens tre personkretsar:

  Personkrets 1:  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

  Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 • Hur gör jag för att få personlig assistans?

  Du behöver ta kontakt med din socialsekreterare och ansöka om insatsen personlig assistans. För att vara berättigad till personlig assistans, behöver du genomföra en personkretsutredning samt styrka dina grundläggande behov. Här kan du läsa mer vad detta innebär:

  Lagar och regler - funktionsnedsättning

 • Hur gör jag om jag har privat assistansbolag och vill byta utförare till kommunen?

  Du behöver ta kontakt med din socialsekreterare och tala om att du vill byta utförare till din hemkommun. Det är viktigt att du har kännedom om avtalet som du har ingått med den privata utföraren, då det oftast finns en uppsägningstid reglerat i avtalet som ni har ingått. Socialsekreteraren kommer hjälpa dig med att komma i kontakt med den kommunala utföraren av personlig assistans.

 • Hur gör jag för att själv komma i kontakt med utförarenheten personlig assistans Göteborgs Stad?

  Om du vill komma i direktkontakt med oss på utförarenheten kan du vända dig till vår resurschef. 

  Kontakta personlig assistans - funktionsstöd i Göteborg

 • Jag har fått ett beslut på personlig assistans och valt er som utförare. Vad händer nu?

  Ansvarig enhetschef och stödpedagog kommer att ta kontakt med dig för att boka in ett hembesök. Under besöket kommer ni tillsammans lägga upp en plan på hur stödet ska utformas, samt vilka assistenter som kommer att arbeta hos dig. Tillsammans med dig går vi också igenom vad avtalet innebär du när du väljer oss som utförare.


 • Kan ni säga upp mitt assistansavtal?

  Nej, kommunen är ytterst ansvarig för att du får dina behov tillgodosedda och detta skiljer kommunal utförare från privata. Möjligheten att säga upp avtal existerar inte hos kommunen.

 • Har ni kollektivavtal?

  Ja, alla anställda går under kollektivavtalet.