Foto: Skipe Berisa

Vår förskola

Förskolan Peppargatan 7 är belägen i bottenvåningen på ett av Gårdstensbostäders hyreshus. Vi har många små rum där vi kan dela in barnen i olika mindre grupper, och skapa aktiviteter utifrån barnens önskningar och behov. Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet. Från 1 januari 2024 kommer förskolan ingå i enheten Salviagatan 56.

Avdelningar och personal

Förskolan Peppargatan 7 har tre avdelningar. En avdelning för de allra yngsta barnen 1-3 år och två avdelningar för de lite äldre barnen 3-5 år. Den ena av avdelningar för de äldre barnen är en resursavdelning. Här arbetar 10 pedagoger både förskollärare och barnskötare som har mångårig erfarenhet av förskolearbete och har under åren fortbildat sig inom olika områden. Vi får maten levererad från ett skolkök, men tillbehören tillreds på förskolan.

Pedagogik på förskolan

Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet. Inriktningen med miljöarbetet har för närvarande fokus på vatten, hälsa och konsumtion.

Vi ingår också i ett projekt där vi arbetar med en speciell språkutvecklande metod där berättelser, sagor, rim och ramsor lärs in utantill som sedan bearbetas på olika sätt. Även matematik och naturvetenskap med olika experiment ingår i den planerade verksamheten för våra barn på förskolan.

En dag på förskolan

En dag på Peppargatan 7:s förskola innehåller omsorg, lärande och  rutiner med bland annat pedagogiska måltider, lek både inomhus och utomhus och en vilostund mitt på dagen. Mycket av barns lärande sker under leken men även omsorgssituationerna ger  utrymme till nya kunskaper och upptäckter. Varje vecka har vi storsångsamling där alla förskolans barn träffas och sjunger, dansar, spelar och leker tillsammans.  När våren går över mot sommar brukar vi tillsammans med föräldrar bjuda till en gårdsfest, där vi äter och umgås tillsammans på vår gård.

Utomhusmiljö

Förskolan har en liten gård med gungor och en klätterställning. Vi har även gemensamma aktiviteter med bland annat odlingar av olika blommor och växter. Förskolan ligger nära andra lekplatser som vi besöker och har även tillgång skogen och naturen som finns på gångavstånd.

Kul att veta

Förskolan har i många år arbetat med miljöfrågor och har blivit miljöcertifierade med Grön Flagg för andra gången.

 

Välkommen till vår förskola!