Till innehåll
Fotograf: Lo Birgersson

Paviljongvägen 82 förskola

Välkommen till förskolan Paviljongvägen 82

Paviljongvägen 82 är en naturförskola med två avdelningar med barn 1-5 år. Förskolans naturinriktning innebär att vi har naturen som utgångspunkt för att nå målen i läroplanen. Vi som pedagoger stöttar barnen i lärandet samtidigt som de får forska och upptäcka på egen hand.

${loading}