Skapande aktivitet. Fotograf: Ninna Glimmerås.

Om Papper och Print

Vi vänder oss till dig som är intresserad av att arbeta med skapande aktiviteter och media/ IT.

Vår verksamhet

Vi vänder vi oss till dig med intellektuell, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som har ett intresse för kreativt arbete med fokus på återbruk, media/ IT och utskrifter till kund. Det vi skapar säljer vi i vår butik vilket betyder att du kommer träffa kunder. Vi ger ut och skapar en egen tidning där vi skriver, illustrerar och fotograferar.

Du kommer att ingå i en stor arbetsgrupp, arbeta i samma rum med fler andra deltagare, så det är viktigt att du hanterar och trivs med det. Med tydliggörande pedagogik får alla deltagare personliga scheman och tydliga instruktioner under dagens gång. I vår verksamhet har vi plats för cirka 25 deltagare.

Vår personal

Vi är fem stödassistenter med tvärkompetenser inom pedagogik, psykiatri och konst. Vi har en stödpedagog som är kopplad till verksamheten samt tillgång till  arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska vid behov.
Vi har ett allmänt lågaffektivt bemötande i vårt arbetssätt.

Var med och påverka

Vi tycker det är viktigt att du får vara med och påverka. Därför har vi möte en gång i månaden där du får vara med och tycka till om vad som är bra, men också vad som kan förbättras.

Vår lokal

Lokalen är grundanpassad med bland annat hiss, men saknar hjälpmedel. Det finns ett begränsat utrymme att ta emot rullstolar.

Det finns flera arbetsrum och ett gemensamt lunchrum där vi äter ihop.

Resa hit

För att resa till oss är närmsta hållplats Jaegerdorffsplatsen. Papper & print finns i ett kontorshus på Jaegerdorffsplatsen 3.