Fotograf Kari Uusijärvi

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Dagen på Papper och Print börjar med ett gemensamt möte där vi tillsammans går igenom vilka uppgifter som finns under dagen. Vi träffas allihop och får en inblick i varandras arbetsuppgifter. Det finns en känsla av delaktighet även i det man inte själv gör.

Det finns fyra inriktningar, beroende på vad du är intresserad av:

Utskrifter

Här skriver vi ut tidningar, vykort och foldrar eller annat material från kunder. I arbetet ingår även att beskära, packa och leverera utskrifterna.

Produktion av Månadsbladet

Vi tillverkar och producerar vår egen tidning. I denna grupp har du möjlighet att träna på att skriva, leta upp och värdera fakta och intervjua människor.

Fotogrupp

Här fotograferar vi bilder till exempelvis Månadsbladet, kalendrar och vykort. Vi tränar på grunderna i fotografering och redigering.

Pappershantverk

Vi tillverkar olika former pappershantverk som säljs i butik och genom e-handel. Materialet är återbrukade gamla böcker och tidskrifter.