Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Vi vill att barnens ska känna sig trygga och uppleva glädje på förskolan. Vi vill att barnen ska ges möjligheter till delaktighet, inflyttande och utforska sina tankar och idéer tillsammans med andra barn och pedagoger på ett lustfyllt sätt.

Vår förskola har 4 avdelningar som är uppdelade utifrån ålder. Barn i ålder 1-3 går på Havet eller Musslan och barn i ålder 3-6 går på Snäckan och Maneten. Förskolan är lite äldre och består av två nyrenoverade byggnader.

Utemiljö

Den fantastiska gården är en del av naturen och den vackra omgivningen. Utemiljön bjuder på många olika spännande utmaningar och erbjuder olika stationer av lekmiljöer där barnen möts och lär tillsammans.

Personal

Pedagogerna har ett nyfiket och medforskande förhållningssätt med barnen. Här jobbar både förskollärare och barnskötare. Pedagogerna använder sig utav pedagogisk dokumentation som ett stöd för att få syn på barngruppens intresse och för att höja kvalitén på förskolan. Förskolan har en ateljerista, en pedagogista (utvecklingsförstärkare) och en specialpedagog knuten till förskolan.

Förskolan har ett mottagningskök där en vis del av måltiderna tillagas, huvudkomponenten levereras från stadsdelens storkök. Vi har även en lokalvårdare och vaktmästare som köps in av fastighetsservice.

En dag på förskolan

Förskolans öppettider styrs till viss del utav barngrupper som går på förskolan. Vi öppnar idag klockan 6:00 och då tas alla barnen emot i de ena huset. Klockan 7:30 öppnar alla avdelningar och man äter frukost klockan 8:00. På förmiddagen är barnen med i olika projekt både ute och inne. Vi äter lunch 11:00 och 11:30 och därefter sovvila för de yngsta barnen. På eftermiddagen fortsätter aktiviteterna och det är mellanmål 14:30. Från ca 16:00 och fram till att förskolan stänger är alla barn och pedagoger från de olika avdelningarna tillsammans.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.