Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vår förskola ligger i Påvelund, med närhet till både skog och hav. Här arbetar vi med att lägga grunden till det livslånga lärandet. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på lärande där barnet är huvudaktör, har inflytande och är delaktigt i lärprocesserna.

Avdelningar och personal

Vi har tre avdelningar, en avdelning för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag.

Pedagogik

På vår förskola arbetar vi med att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn där barnet är i fokus. Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan.

Pedagogerna är medforskare i barnens värld och använder olika uttrycksmedel för att stötta och utmana barnen i deras utveckling, meningsskapande och förståelse för omvärlden. Vi arbetar med att erbjuda barnen en så varierad miljö som möjligt. Pedagoger finns närvarande för att stimulera och stötta barnen i deras utforskande i förskolevärlden.

Vi arbetar med projekt som utgår från barnens intressen. I projekten får barnen uttrycka sig genom musik, drama, tal- och skriftspråk, konstruktion och teknik.

På vår förskola lägger vi stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Miljötemat är en viktig del av vårt arbete. Vi satsar på en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.

Teknik utvidgar barns lärande

IKT står för Information och kommunikationsteknik. I förskolan innebär det att vi arbetar med olika tekniska hjälpmedel för att utvidga barnens lärande och för att kunna tillgodose barns individuella intressen och inlärningsmetoder. Sådana hjälpmedel kan till exempel vara surfplattor och datorer.

Äventyrspedagogik

Vi arbetar med äventyrspedagogik. Vi kan starta ett projekt med ett äventyr eller avsluta ett projekt med ett äventyr där barnen får använda sina nya kunskaper för att lösa ett problem. Med äventyr som draghjälp blir lärandet mer spännande och meningsfullt samtidigt som gruppen stärks av att lösa uppdrag och göra nya upptäckter tillsammans. Det utmanar också kreativiteten och fantasin.

En dag på förskolan

Vi är tillsammans på en avdelning på morgonen där även drop-in-frukost serveras för de barn som har behov. Efteråt delar vi upp oss på respektive avdelning.

Under förmiddagen har vi olika aktiviteter som samling, projektarbete, är ute på gården eller i närmiljön. Ibland åker vi i väg och besöker ett museum eller en teater.

Lunch äter vi klockan 11.30. Efter lunchen har vi vila. På vilan läser vi ofta böcker som är anpassade efter barnens åldrar. De barn som är i behov av sömn, sover efter lunchen. Efter vilan har vi lugna aktiviteter som målning, pyssel eller byggande. Det kan vara både planerade aktiviteter eller sådant som vi gör spontant.

Mellanmål äter vi klockan 14.30. Efter mellanmålet får barnens intressen styra valet av aktivitet. Vi tycker det är viktigt att vara utomhus en del av dagen. Därför är vi ute oavsett väder.

Inomhusmiljön är anpassad efter barnens intressen

Förskolan är byggd på 1970-talet. Våra lärmiljöer är i ständig förändring. Vi utvärderar, utvecklar och förändrar ständigt inomhusmiljön efter barnens önskemål och intressen.

Rolig och inspirerande gård

Vi använder vår gård till många olika aktiviteter. Vi har ett stort förråd med lekmateriel som till exempel cyklar, spadar och bilar. För att göra gården roligare och ännu mer inspirerande kartlägger vi pedagoger, tillsammans med barnen, vilka önskemål och behov
som finns.

Den underbara närmiljön med av hav och skog använder vi oss ofta av i vårt lärande. Vi har också bra buss- och spårvagnsförbindelser som vi ofta använder för att ta oss till stadens kulturutbud.