Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Övre Hallegatan 1B ligger vackert beläget på Ramberget intill Keillers park och Rambergsskolan.

Välkommen till Övre Hallegatan 1B förskola

Förskolan ligger vackert beläget på Ramberget intill Keillers Park och Rambergsskolan. Vi har en stor spännande gård och en kock som lagar all vår mat och bakar vårt bröd.

Avdelningar och personal

Förskolan Övre Hallegatan 1B består av fem avdelningar. Vi lägger stor vikt vid samarbete så att barnen känner sig trygga och sedda av alla pedagoger.

Lokaler och gård

Förskolan Övre Hallegatan 1B har fina lokaler som uppmuntrar till samarbete mellan avdelningarna. Det finns flera gemensamma utrymmen för barnen som ateljé och galleria. Gården har utsikt mot ett kuperat grönområde med stora vackra ekar som erbjuder barnen många spännande utflyktsmål. 

Lärandemiljö

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utgår ifrån barnens intressen för att skapa lärande miljöer. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator och ipads är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Vår målsättning är trygga och glad barn som har roligt tillsammans och känner, jag kan, jag duger.

Viktigt med utelek och god hälsa

Utelek är viktigt och därför är vi ute minst en gång om dagen oavsett väder. Under dagen ges barnen möjlighet till både vila, aktivitet och rörelse vilket vi tror är grunden till en hälsosam start i livet.

Barnen ges inflytande

Vi ger barnen inflytande över sin dag så att de blir mer nyfikna på att utvecklas och att upptäcka sin omvärld.

Vår vision

Visionen på vår förskola är att alla barn ska känna sig trygga och ha möjlighet att påverka sin vardag genom att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi respekterar och lyssnar på varandra.

Vill du besöka förskolan?

Vi tar emot besök av nya vårdnadshavare första fredagen i månaden klockan 10.30. Kontakta förskolan eller rektor för att boka ett besök.

Kontakta oss