Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Övre Hallegatan 1B ligger vackert beläget på Ramberget intill Keillers park och Rambergsskolan.

Avdelningar och personal

Förskolan Övre Hallegatan 1B består av sju grupper, totalt cirka 100 barn. Vi lägger stor vikt vid samarbete över avdelningarna för att främja tryggheten hos barnen.

Hos oss består personalen av cirka femton personer. Här finns förskollärare, barnskötare, lokalvårdare och kock. Inom personalgruppen finns olika kompetenser som flerspråkighet, skapande, musik, normkritisk pedagogik och genusvetenskap.

Vår förskola är en så kallad övningsförskola som tar emot studenter från lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Vi får därför kontinuerligt ta del av ny forskning för att främja barnens utveckling och lärande.

Lokaler och gård

Förskolan Övre Hallegatan 1B har nybyggda lokaler som uppmuntrar till samarbete mellan avdelningarna. Det finns flera gemensamma utrymmen för barnen som ateljé och galleri. Gården vetter inåt mot ett kuperat grönområde med stora vackra ekar som erbjuder barnen många utmaningar.

Vår vision

Visionen på vår förskola är att alla barn ska känna sig trygga och ha möjlighet att påverka sin vardag genom att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi respekterar och lyssnar på varandra.

Jämställdhet, miljö och språk

Ett av våra mål är att främja självständighet och demokratiska värderingar och erbjuda en miljö där barnen kan möta och skapa utmaningar utifrån sina egna intressen. På förskolan arbetar vi utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Vi arbetar aktivt för att skapa trygghet, gemenskap och medvetenhet för varandra och vår närmiljö.

Vi arbetar med språkutveckling utifrån barnens intressen där vi använder tecken som stöd, sagoberättande och kommunikation genom estetiska uttryckssätt.

Föräldrainflytande

Vi lägger stor vikt vid att skapa ett öppet klimat och en bra kommunikation med alla vårdnadshavare. När ni som familj börjar hos oss på Övre Hallegatan arbetar vi med föräldraaktiv inskolning. Du som förälder deltar då under några dagar för att lära känna vår verksamhet tillsammans med ditt barn.

En dag på förskolan

Utöver de fasta rutinerna som frukost, fruktstund, lunch, vila och mellanmål erbjuder vi ditt barn många möjligheter till lärande och omsorg. Undervisningen kan bestå av att vi utforskar olika fenomen i vår omgivning, naturvetenskapliga experiment, skapande i ateljéer, språkutvecklande samlingar med tecken som stöd och mycket mer.

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö18.) Vi lägger stor vikt vid barnens delaktighet och inflytande, hur de kan påverka sin dag hos oss.

Välkommen på besök

Under rådande omständigheter med pandemin kan vi tyvärr inte ta emot några besök.