Foto: Lisa Johansson

Vår förskola


Östra Keillersgatan 3 förskola ligger i området Ramberget i Lundby med närhet till naturen. Förskolan består av två avdelningar.

Avdelningar och personal  

Förskolan består av två 1-5 års avdelningar, Rubinen och Safiren. 

På varje avdelning arbetar tre pedagoger med en barngrupp, cirka 16–19 barn i blandade åldrar. Arbetslagen består av utbildade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

Vår pedagogik

På Östra Keillersgatan 3 förskola arbetar vi utifrån läroplanen för förskolan, där barns lärande och meningsskapande främjas i en lekfull och omsorgsfull miljö. Där handlingar och situationer är avsedda att utveckla och fördjupa barnens förståelser, kunskaper och färdigheter.

Vi arbetar med barnet i centrum, där deras trygghet och rätt till såväl kroppslig som personlig integritet är i fokus.

Vi arbetar för att skapa samspelande atmosfärer som kännetecknas av acceptans, lyhördhet, närvaro och möjlighet att överträda gränser där barnen får möjlighet att utforska och upptäcka sin omvärld utifrån sina behov, intressen och förutsättningar.

Vi tar vara på den vackra naturen runt omkring oss och använder den som ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi är ute varje dag i alla väder. Under utevistelsen uppmuntrar vi barnen till rörelse med olika material. Genom leken utmanar och stöttar vi bland annat barnens sociala utveckling, fantasi och matematiska tänkande.

Välkommen på besök

Sista fredagen varje månad kl.9.30-10.00 har vi visning av vår förskola. Innan besöket vill vi att du ringer till förskolan och bokar tid. Telefonnummer hittar du under fliken "kontaktuppgifter”.

Kontakta oss