Vår förskola

Oslogatans förskola är en trivsam förskola i två plan som ligger ett stenkast från Eriksberg. Förskolan är evakuerad tillfälligt i dessa paviljonger medan vår förskola på Prebendegatan 2 renoveras.

Avdelningar och personal

På Oslogatans förskola går det cirka 120/140 barn som är uppdelade på åtta avdelningar. Barnen som kommer från Prebendegatans förskola är 76 stycken, avdelningarna Humlan och Ekorren ligger på plan ett och här går de yngre barnen. På plan två ligger avdelningarna Grodan och Myran och här går de äldre barnen. På förskolan arbetar tolv engagerade barnskötare och förskollärare som planerar verksamheten så att barnen får möjlighet att utvecklas tillsammans i en trygg och lärorik miljö.

Pedagogiskt förhållningssätt

Arbetet på förskolan utgår från förskolans läroplan och vi arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för lek och lärande i samspel med andra. Vår vision är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn där de utmanas i sitt lärande och där deras tankar, idéer och intressen tas tillvara. Vi vill att barnen ska utveckla en bra självkänsla och känna tillit till sin egen förmåga. Vår ambition är att erbjuda ett lärande som ger barnen förutsättningar att påverka och skapa morgondagens samhälle.

Besök på förskolan

Vi visar endast förskolan för vårdnadshavare, som fått ett erbjudan till placering och ska tacka ja/nej innan en viss datum. Detta på grund av Covid 19. Hör av er till rektor: helen.olsson@forskola.goteborg.se

När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen.