Foto: Marit Lissdaniels

Skolmat, matsedel

Här finns information om maten som serveras på skolan. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för oss i personalen.

Kung Oscars Kök heter skolrestaurangen på Oscar Fredriksskolan. Här lagas maten på plats och vi har anpassat menyn efter våra gästers önskemål. Matsedeln görs 6 veckor i taget och läggs ut på Hjärntorget samt finns i appen skolmaten.

Vi har måltidsråd cirka fyra gånger per termin där både kökspersonal, pedagoger och elever deltar. Här pratar vi om matfrågor och låter gästerna föra fram sina tankar och idéer kring maten och matsalsmiljön.

Varje termin har vi olika teman – en termin var temat jorden runt med nya maträtter varje onsdag. Ett annat tema har varit fredagsmys där våra gäster har fått lämna in önskemål på maträtter de helst av allt vill ha.

Alla maträtter är näringsberäknade och innehåller en stor del ekologiska livsmedel och har säsongsanpassat utbud av grönsaker. De är också planerade efter tallriksmodellen.

Till lunch serveras två varmrätter varav en är vegetarisk, en varierad salladsbuffé samt knäckebröd och smörgåsmargarin. Ekologisk mjölk och vatten finns till alla måltider. Varje vecka har vi två helvegetariska dagar.
Vi följer de riktlinjer som Livsmedelsverket ger i "Bra mat i förskolan" samt Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad.

"Kökets val" på skolans matsedel innebär att varje kök väljer dagens andra rätt, som kan vara soppa eller gröt.

Har du några synpunkter på måltiderna? Ta kontakt med din skolrestaurang/förskola och berätta!

Förbjudet med nötter, jordnötter, mandel och sesam

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergi. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam

Matsedeln i mobilen

Matsedeln finns vecka för vecka på meny.dinskolmat.se. Det är också möjligt att ladda ner matsedeln som applikation till din mobiltelefon. Läs mer om hur du gör på dinskolmat.se

Specialkost eller anpassad kost

Behöver ditt barn specialkost måste du som vårdnadshavare anmäla detta till skolan. Anmälan ska vara skriftlig och du behöver göra en ny anmälan inför varje nytt läsår. Du ska även anmäla om behovet av specialkost förändras eller upphör.

Grundskoleförvaltningen ska leverera säker och näringsriktig kost med hög kvalitet. Det gäller också specialkost och anpassade måltider till elever i skolverksamheten.

Blankett

Det är rektor som tar in och förvarar blankett för specialkost och anpassade måltider vid höstterminsstart. Detta gäller även, vid behov, läkarintyg. Rektor gör en beställning till köket.

I blanketten kan ni ange vilken kost eleven har behov av. Vi förutsätter att specialkost även äts av eleven i hemmet.
Vid frånvaro eller ändrade behov, måste skolan meddelas.

Blankett för specialkost eller anpassad kost

Specialkost

Specialkost – är kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, vilket betyder att den är medicinskt motiverad.

Anpassade måltider

Anpassad måltid utan medicinska skäl är avvikelser från standardkosten, som anses nödvändig för att eleven ska klara sin studiegång. Det kan till exempel vara uteslutning av vissa livsmedel, valet att äta helt växtbaserad kost, olika anpassningar av mat/måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vegetarisk måltid serveras varje dag/lunch.

Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad

Oavsett var du bor i staden ska du serveras en måltid, som är god, nyttig, miljöanpassad och lustfylld – lagad och serverad av kunnig och serviceinriktad personal. Helst ska den överträffa dina förväntningar. I Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad finns mer information.

Måltidsprogrammet är under revidering och kan i vissa delar avvika från våra aktuella riktlinjer och rutiner.

Måltidsprogrammet

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. Miljömåltider