Skolmat, matsedel

Här finns information om maten som serveras på skolan. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för oss i personalen.

Förbjudet med nötter, jordnötter, mandel och sesam

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter, mandel och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergi. 

Förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesam

Matsedeln i mobilen

Matsedeln finns vecka för vecka på skolmaten.se. Det är också möjligt att ladda ner matsedeln som applikation till din mobiltelefon. 

Specialkost eller anpassad måltid

Behöver ditt barn specialkost eller anpassad måltid måste du som vårdnadshavare ansöka om detta till skolan. Ansökan ska vara skriftlig och du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. Lämna in ansökan till klassföreståndaren senast två veckor efter höstterminens start. Du ska även ansöka om behovet av specialkost eller anpassad måltid förändras eller upphör.

Grundskoleförvaltningen ska leverera säker och näringsriktig kost med hög kvalitet. Det gäller också specialkost och anpassade måltider till elever i skolverksamheten.

Vegetarisk kost

Vegetariskt alternativ serveras varje dag till lunch.

Önskar ditt barn fläskfri mat eller vegetarisk mat och samtidigt har behov av specialkost eller anpassad måltid behöver du ange detta i ansökan.

Specialkost

Specialkost – är kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, vilket betyder att den är medicinskt motiverad.

Anpassad måltid

Anpassad måltid - är avvikelser från standardkosten, som anses nödvändig för att eleven ska klara sin studiegång. Det kan till exempel vara valet att äta helt växtbaserad kost, olika anpassningar av mat/måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), konsistensanpassad kost eller energiberikad kost.

Vid behov av anpassad mat och måltidsmiljö kallar rektorn till ett dialogmöte där inbjudna är rektorn, eleven, vårdnadshavare samt representanter från skola, elevhälsa och måltidsverksamheten på skolan. Under dialogmötet tar man reda på vilket behov eleven har av anpassningar i mat och måltidsmiljö.

Blankett   Ansökan om specialkost och anpassad måltid

Det är klassföreståndare som samlar in och rektor som lämnar vidare ansökan om specialkost och anpassade måltider vid höstterminsstart till måltidsverksamheten på skolan. Detta gäller även, vid behov, läkarintyg.

I blanketten ska du ange vilken kost eleven har behov av. Vid frånvaro eller ändrade behov, måste skolan meddelas.

Blankett för specialkost och anpassad måltid

För mer information om specialkost och anpassad måltid läs Information till dig som vårdnadshavare 

Nedan hittar du även informationen på andra språk:
Information till dig som vårdnadshavare  Arabiska
Information till dig som vårdnadshavare — BKS
Information till dig som vårdnadshavare  — Dari 
Information till dig som vårdnadshavare — Engelska
Information till dig som vårdnadshavare — Finska
Information till dig som vårdnadshavare — Pashto
Information till dig som vårdnadshavare — Persiska
Information till dig som vårdnadshavare — Polska
Information till dig som vårdnadshavare — Rumänska
Information till dig som vårdnadshavare — Somaliska
Information till dig som vårdnadshavare — Sorani 
Information till dig som vårdnadshavare — Tigrinja
Information till dig som vårdnadshavare — Turkiska

Göteborgs Stads Måltidspolicy 

Oavsett var du bor i staden ska du serveras en måltid som är god, näringsriktig, miljöanpassad och lustfylld – lagad och serverad av kunnig och serviceinriktad personal. Helst ska den överträffa dina förväntningar. Läs Göteborgs Stads måltidspolicy för mer information.

Måltidspolicy

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

Miljömåltider