Förändringar från höstterminen 2021

Publicerad 4 december 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Oscar Fredriksskolan.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021.

Förändringen genomförs bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång.

Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att vi ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

På Oscar Fredriksskolan innebär det att:

  • Våra tidigare skolenheter F-3 och 4–6 slås ihop till en skolenhet. Oscar Fredriksskolan blir då en F-6 skolenhet från läsårsstart hösten 2021.

Elever i årskurs 3 – skolplacering 2021

  • Elever som går i årskurs 3 behöver därför inte byta skolenhet hösten 2021 utan kan gå kvar i Oscar Fredriksskolan om de så önskar.

Elever i årkurs 6 – skolplacering 2021

Det blir inga förändringar för elever i årskurs 6. Elever som går i årskurs 6 på Oscar Fredriksskolan behöver precis som tidigare år byta skolenhet höstterminen 2021. Vårdnadshavare kommer att kunna önska vilken skola de helst vill att deras barn ska börja i hösten 2021. Hur de gör för att ansöka får de mer information om senare i höst.

Mer information

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021. På www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna. Här hittar du frågor och svar och en förteckning över vilka förändringar som görs på skolenheterna.