Aktuellt

  • Förändringar från höstterminen 2021

    Publicerad 4 december 2020
    Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Oscar Fredriksskolan.