Foto: Agneta Johansson

Vår förskola


Orrspelsgatans förskola består av fyra avdelningar i nya härliga lokaler och ligger i ett grönområde mitt i centrum mellan Guldheden och Johanneberg.

Förskolan har en härlig gård med lekmaterial som erbjuder och inspirerar till mycket lek och aktivitet. Det vackra grönområdet i närheten ger också fantastiska möjligheter till rörelse och utomhusaktiviteter.

Förskolans pedagoger vill erbjuda en rik och utvecklande lärmiljö för att väcka nyfikenhet till lek och lärande. Vi sätter fokus på barnens intressen och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Vi pedagoger ser det kompetenta barnet och följer barnets olika lärprocesser. Pedagogernas roll är att vara uppmuntrande och positiva förebilder i förhållningssätt och bemötande. Vi vill också ta vara på vårdnadshavares engagemang och delaktighet i sitt barns lärande och utveckling.

Vi vill att barn ska gå vidare i livet med en god självkänsla och tilltro till sig själva med ledorden ”jag vill, jag kan, jag vågar”.

Föräldradialog och delaktighet

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, föräldramöte, utvecklingssamtal, brukarråd och vår plattform Unikum.

Ett till sätt att medverka och påverka är via brukarråd som har möten två gånger per termin.


Besök förskolan

Är du nyfiken och vill komma och titta på vår förskola? Vi erbjuder visning av förskolan några gånger per termin. För att boka ring: 073–664 83 41