Om äldreboendet

Örgrytehemmet är ett tryggt boende i lugna gröna omgivningar i Krokslätt. Här bor du med närhet till kommunikationer och centrum. Flexlinjen har en mötesplats utanför och närmaste spårvagnshållplats är Elisedal.

Tryggt boende

Örgrytehemmet består av två hus med sammanlagt drygt 80 lägenheter. Bostad finns för dig med demenssjukdom samt för dig som av annan orsak inte kan bo kvar hemma. Vi erbjuder en trygg och trevlig boendemiljö, goda måltider, kultur och aktiviteter.

Mer om lägenheterna på Örgrytehemmet

Mer om avgifter och kostnader på Örgrytehemmet

Vi arbetar tillsammans med dagliga förberedelser och kontinuerliga förbättringar för ökad matglädje. Om varje måltid är en positiv matupplevelse blir varje måltid något att längta efter. Vår mat lagas lokalt i Örgrytehemmets kök.

Intill Örgrytehemmet ligger Krokslätts äldreboende med gemensamhetslokal på entréplan med aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Där finns också bibliotek, gym och ljusrum och andra verksamheter som dagverksamhet, rehab och korttidsvistelse för äldre. Viss del av områdets administrativa personal finns också här.

Mer om köket och aktuella menyer på Örgrytehemmet

Omgivningar

Vårt boende ligger i Krokslätt med närhet till kommunikationer och centrum. Flexlinjen har en mötesplats på området och närmaste spårvagnshållplats är Elisedal.

Vi har trädgård med planteringar, altan och promenadstråk med sittplatser som utnyttjas flitigt. Gemensamma aktiviteter arrangeras gärna utomhus när det är möjligt. Inom området ligger Krokslätts äldreboende samt Krokslätts korttidsenhet.

Du påverkar din vardag

På Örgrytehemmet vill vi ha en tydlig dialog med dig och dina anhöriga kring hur vi kan bidra till ökad livskvalitet och en meningsfull vardag för dig. Ett gott bemötande med respekt för dig som individ är viktigt för oss. Du ska känna att du har inflytande och är delaktig, så att du så långt som möjligt kan leva det liv du vill.

Kontaktuppgifter för Örgrytehemmet

Information om hur du lämnar synpunkter på verksamheten

Organisation och bemanning

På Örgrytehemmet finns omsorgspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker dig vid behov. Vi samarbetar med läkare från vårdcentralen på Carlanderska.

Du kommer att bli inbjuden till ett välkomstsamtal efter att du har flyttat in i din nya lägenhet. En av våra medarbetare blir din kontaktpersonal, som har ett särskilt fokus på det dagliga runt dig. Vi planerar din omvårdnad tillsammans med dig, anhörig kan delta i planering om du vill.

Vi har äldresamordnare och kulturombud som tillsammans med övrig personal planerar aktiviteter för olika smakriktningar. Aktiviteter kan ske både enskilt och i mindre eller större grupp.

Information om aktiviteter på Örgrytehemmet

Annan service

Det finns tillgång till tandvård och frisör inom området. Det finns även möjlighet att boka fotvård med hembesök.

För dig som är anhörig finns stöd att få på stadsdelens anhörigcenter.

På Örgrytehemmet finns även andra verksamheter som korttidsenhet, dagverksamheter och visningsmiljö för välfärdsteknik.