Öppna förskolan Välkomsten

Öppna förskolan Välkomsten är en mötesplats för föräldrar och barn som är 0 - 6 år. Här kan du som förälder träffa andra föräldrar och ditt barn leka med andra barn. Vi har aktiviteter som tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Här arbetar förskollärare som kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll. Du som vuxen deltar också i verksamheten och ansvarar för ditt barn. Det är gratis att besöka öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Vill du se vad som händer hos oss?

Vi finns även på Instagram

Vill du läsa om familjecentrerat arbete i norra Biskopsgården?

I så fall kan du besöka webbsidan Familjecentrerat arbetssätt i norra Biskopsgården.