Foto: Frida Winter

Aktiviteter och öppettider

Här kan du läsa om de aktiviteter du och ditt barn kan ta del av på vår öppna förskola. Till de flesta aktiviteterna är det drop-in, till några behöver du anmäla dig i förväg.

Följ oss på Facebook

Nedan kan du läsa om våra aktiviteter. Du kan också följa vår facebook-sida för att få information om vad som händer på öppna förskolan. Länk till Facebook-sida: "Familjecentralen Trädet"

Schema hösten 2022

Måndagar:

Uteverksamhet på vår gård, klockan 9–12.30, 0–6 år.
Korvgrillning  ta med egen korv. Sång klockan 12.00.

Tisdagar:  

Klockan 9–14, 0–6 år. Sång klockan 11.
Klockan 14.30–15.30 föräldragrupp anmälan.

Onsdagar:

Föräldragrupp, anmälan.

Torsdagar:

Klockan 11–13 Babyöppet, 0–12 mån, sång klockan 12 (stängt 13–14).
Babyöppet klockan 14–16, sång klockan 15.

OBS! Barnvagnspromenad  Torsdag 8/12 klockan 11-12. Vi går ifrån Familjecentralen trädet. Vi har även Babyöppet inne från kl 11.00.

Fredagar:

Klockan 9–15, 0–6 år, sång klockan 11.

Stängningsdagar hösten 2022

 Vi har stängt följande datum: 14 december.

Våra aktiviteter

Kom och lek – leksaksboden är öppen!

Leksaksboden är öppen på vår fina gård, måndag–fredag, klockan 9–15.


Barnvagnspromenader

Vi träffas och promenerar tillsammans, för datum och tider titta på Facebook eller ring till öppna förskolan.  Barnvagnspromenad  Torsdag 8/12 klockan 11-12. Vi går ifrån Familjecentralen trädet. 

Tematräffar

Ibland får vi besök av personer från en annan verksamhet som berättar och svarar på dina frågor, till exempel placeringshandläggare som informerar om att söka förskola, tandvården som informerar om barns tandhälsa, NTF som informerar om barnsäkerhet i bil. Du behöver anmäla dig i förväg så att vi vet hur många som kommer.

Sångsamling med musik och glädje

Vi erbjuder sångstunder varje dag på öppna förskolan. Vi sjunger kända barnvisor och använder oss av rim och ramsor som anpassas efter barnens åldrar. Våra sångstunder gynnar samspel och språkutveckling. 

Babyrytmik

Välkommen att anmäla dig och ditt barn, cirka 0–7 mån, till babyrytmik. Vi träffas fyra gånger med start 18 oktober, klockan 14.30–15.30.

Att sjunga och ramsa med små barn är stärkande för såväl relationen som för språkutvecklingen. Musiken når barnet på ett sätt som känns självklart, den går ”rakt in”. Det är som att barnet tänker att ”det här är ju mitt eget språk”. Sjung, dansa, ramsa och spela tillsammans med ditt barn! Upplev glädjen i musiken

Välkomna att anmäla till  annika.andersson@forskola.goteborg.se eller ring till öppna förskolan 0728-55 45 58. Vid anmälan uppge din mejladress, telefonnummer, ditt och barnets namn, ålder på barnet.

Föräldragrupper

Föräldraträffar

För dig med barn under 1 år som vill träffa andra föräldrar och prata föräldraskap utifrån olika teman. På träffarna sjunger vi också sånger som passar de allra yngsta barnen. Vi träffas inomhus, fyra gånger. Anmäl dig till öppna förskolan Trädet på Facebook eller telefon: 072-855 45 58 (går bra med sms).

Trygghetscirkeln 

Vad är trygghetscirkeln? Vi lyfter fram hur du som förälder kan stärka barnets möjligheter att lyckas med att hantera sina känslor. Vi lägger fokus på dig som förälder och vad du kan ge ditt barn, till exempel en stärkt självkänsla. Vi betonar vikten av att nå en trygg anknytning till ditt barn.  

Nästa kurs startar 7 november, klockan 13.30-15.00. Det är totalt sju 7 träffar.

Är du intresserad mejla eller ring öppna förskolan Trädet.
E-post: oppna.forskolan.tradet@forskola.goteborg.se
Mobil: 0728-55 45 58

ABC Föräldraträffar – Alla Barn i Centrum

Vill du ha konkreta tips på hur du kan undvika onödiga bråk i vardagen? Vill du ha råd och stöd i hur du kan hantera utmaningar i föräldraskapet? ABC föräldraträffar ger dig som är förälder/nära vuxen till barn 3–6 år råd, stöd och praktisk övning i ditt föräldraskap. Vi varvar diskussioner, tips och råd med filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling. ABC är gratis och består av fem träffar. Läs mer om ABC här.

Du kan anmäla dig direkt på familjecentralen eller mejla: foraldrastodigruppabc@socialsydvast.goteborg.se

Basgrupper

Barnavårdscentralen och Barnmorskemottagningen har i sitt uppdrag att anordna föräldraträffar för dig som går hos dem. På Familjecentralen Trädet arbetar vi alla i huset gemensamt med träffarna så att du som föräldrar får en så trygg start som möjligt med ditt barn. Grupper kommer att starta upp under hösten 2022.

Du som är gravid anmäler dig via din barnmorska och du som är nybliven förälder via din BVC sköterska.

Tips om fler som erbjuder föräldrastödsgrupper

Det finns fler aktörer som erbjuder föräldragrupper i Göteborg. Läs mer på goteborg.se/foraldrastod.

Riktade tider till olika grupper

Öppna förskolan är en mötesplats som inspirerar till lek, lärande och social gemenskap, med familjen i fokus. Vi arbetar inkluderande och nätverksskapande och på vissa öppna förskolor har vi riktade tider för olika grupper.

Riktade tider för regnbågsfamiljer

Det finns riktade tider för regnbågsfamiljer på två av våra öppna förskolor. Regnbågsfamiljer är familjer där någon av familjens medlemmar är hbtqi-person. Läs mer här: 
Öppna förskolan Draken 
Öppna förskolan Sannegården

Öppna förskolan TilLiten – för familjer med barn i behov av extra stöd

Har du ett barn i åldern 0-6 år som väntar på diagnos, har en funktionsnedsättning, försenad utveckling eller sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? Två av våra öppna förskolor har riktade tider för familjer med barn i behov av extra stöd. Läs mer här:
Öppna förskolan i Lundby (goteborg.se)
Öppna förskolan Bergsjön (goteborg.se)

Personalen har stor kunskap och erfarenhet av barn och familjer med olika behov. Här kan du också träffa andra som har en liknande vardag som din. TilLiten genomförs i samarbetare med Bräcke diakoni. Läs mer på brackediakoni.se/tilliten.