Aktiviteter och öppettider


Här kan du läsa om de aktiviteter du och ditt barn kan ta del av på vår öppna förskola. Till de flesta aktiviteterna är det drop-in, till några behöver du anmäla dig i förväg.

Schema

Vecka 8

Veckans tecken: glad
Veckans aktivitet: pussla

Måndag  19/2
Kl  8.30 -12 Öppen förskola inomhus för 0-6 år. Sångstund kl 10.30.
Kl  13-15 Öppen förskola inomhus för 0-6 år sångstund kl 14.30.

Tisdag 20/2
Kl 8.30- 12 Öppen förskola inomhus för 0-24 mån. Sångstund kl 10.30.
Kl 13-15.30 öppen förskola inomhus för 0-24 mån. Sångstund kl 14.

Onsdag 21/2
Kl 9.30-12 ABC återträff för de som gick hösten -23.

Torsdag 22/2
Kl 8.30-12 Öppen förskola inomhus för 0-10 mån. Sångstund kl 11.30.
Kl 10.30 kommer barnmorska Helene och pratar om tiden efter förlossning. Efter stannar Helene kvar och har drop-in mottagning för enklare ärenden.
Kl 13-15.30 Öppen förskola inomhus för 0- 24 mån.

Fredag 23/2
Kl 8.30-13 Öppen förskola endast för regnbågsfamiljer med barn 0-6 år. Sångstund kl 10.30.

Vecka 9

Veckans tecken: dansa
Veckans aktivitet: duplo 

Måndag  26/2
Kl  8.30 -12 Öppen förskola inomhus för 0-6 år. Sångstund kl 10.30
Kl  13-15 Öppen förskola inomhus för 0-6 år sångstund kl 14.30. 

Tisdag 27/2
Kl 8.30- 12 Öppen förskola inomhus för 0-24 mån. Sångstund kl 10.30
Kl 13-15.30 öppen förskola inomhus för 0-24 mån. Sångstund kl 14 

Onsdag 28/2
Kl 8.30-10 Massage för de som fått plats.
Kl 10 -12 öppen förskola inomhus för 0-10 mån. Sångstund kl 10.30. 

Torsdag 29/2
Kl 8.30-12 Öppen förskola inomhus för 0 - 10 mån. Sångstund kl 11.30
Kl 10 kommer rehab hit och pratar, ger tips och svarar på frågor om kroppen efter förlossning.
Kl 13-15.30 Öppen förskola inomhus för 0- 24 mån. Sångstund kl 15. 

Fredag  1/3
Kl 8.30-13 Öppen förskola endast för regnbågsfamiljer med barn 0-6 år. Sångstund kl 10.30

Veckoschema vecka 10 

Veckans tecken: leka
Veckans aktivitet i ateljen: måla med kritor  

Måndag  4/3
Kl 8.30- 12 öppen förskola inomhus för 0-6 år. Sångstund kl 10.30
Kl 13-15 öppen förskola inomhus för 0-6 år. Sångstund kl 14.30  

Tisdag 5/3
Kl 8.30 - 12 öppen förskola inomhus för 0-24 mån. Sångsamling kl 10.30
Kl 13-15.30 öppen förskola inomhus för 0-24 mån. Sångsamling kl 14. 

Onsdag  6/3
Kl 8.30-10 Babymassage för de som fått plats.
Kl 10-12 Öppen förskola inomhus för 0-10 mån. Sångstund kl 10.30. 

Torsdag 7/3
Kl 9 BVC-grupp för de som fått inbjudan av BVC.
Kl 10 Öppen förskola inomhus för 0-10 mån. Sångstund kl 10.30.
Kl 13- 15.30 öppen förskola inomhus för 0- 24 mån. Sångsamling kl 15 

Fredag 8/3
Kl 8.30-13 öppen förskola för regnbågsfamiljer med barn 0-6 år. Sångsamling 10.30.

Kurs för spädbarnsmassage

Välkomna att vara med på spädbarnsmassagekurs för barn upp till 6 månader. Spädbarnsmassage är en möjlighet att fördjupa och utveckla samspelet föräldrar-barn. Den fysiska närheten mellan barn och föräldrar är grunden för framtida välmående och viktig för barnets förmåga till närhet senare i livet. 

Kursen går vid fyra tillfällen och är kostnadsfri.

Vi träffas följande torsdagar, klockan 8.30–10.00: 

  • 28 februari
  • 6 mars
  • 13 mars
  • 20 mars

Tänk på att ta med en filt eller handduk inför kursstarten. 
Anmälan görs via SMS till 073-639 38 46.
Du kan även läsa mer i följande informationsblad: Informationsblad spädbarnsmassage

Riktade tider

Öppna förskolan TilLiten – för familjer med barn i behov av extra stöd

Har du ett barn i åldern 0-6 år som väntar på diagnos, har en funktionsnedsättning, försenad utveckling eller sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? Personalen har stor kunskap och erfarenhet av barn och familjer med olika behov. Här kan du också träffa andra som har en liknande vardag som din. Läs mer på brackediakoni.se/tilliten.

Riktade tider till regnbågsfamiljer

På öppna förskolan Sannegården har vi varje vecka en tid för regnbågsfamiljer (se schemat för "regnbågstider"). Regnbågsfamiljer är familjer där någon av familjens medlemmar är hbtqi-person. Det finns också regnbågstider på öppna förskolan Draken.