Vår öppna förskola

Just nu är vår öppna förskola digital. Sök upp oss på Facebook för att hitta länk till våra digitala aktiviteter i Teams. Välkommen!

Just nu är vår öppna förskola digital. Sök upp oss på Facebook för att hitta länk till våra digitala aktiviteter i Teams. Välkommen!

Hur deltar jag i öppna förskolan digitalt

Vecka 19 — digitala aktiviteter

tisdag 11 maj 10.30 - 11.30 Sagan om Lilla Anna

11.30 - 12.00 Kulturskolan- musikstund.

onsdag 12 maj 10.00 - 11.30 TilLiten. Riktad grupp funktions-

nedsättning med Teckensång samling 10.15

torsdag 13 april 10.00 -11.00 "Pratstund" utgår på grund av

Helgdag , välkommen tillbaka nästa vecka.