Julia och Karina

Om vår öppna förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan 0-6 år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg. På öppna förskolan har vi en miljö som stimulerar till lek i alla åldrar.

Hej!

Vi som arbetar här heter Julia och Karina. Här nedan beskriver vi några av de aktiviteter vi erbjuder på vår öppna förskola.

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är en kärleksfull beröring som kan stärka anknytningen mellan dig och ditt barn. Vi erbjuder just nu spädbarnsmassage i digitalt. Det är en gratis kurs på fem träffar och för dig som har ett barn mellan 0–12 månader. Det är lättast att genomföra spädbarnsmassagen innan barnet börjar att krypa.

Under träffarna tränar vi på massagens olika strykningar och du får en möjlighet att utveckla samspelet och kommunikationen mellan dig och ditt barn. Massagen sker alltid på barnets villkor.

Utbildningen hålls av certifierade instruktörer utbildade av IAIM – International Association of Infant Massage. Kursen kommer genomföras digitalt genom Teams, så du behöver ha en dator, telefon eller surfplatta. Det finns ett begränsat antal platser och du anmäler dig genom att mejla till oss på:

julia.ottosson.burge@forskola.goteborg.se
karina.lezama.quiroga@forskola.goteborg.se

Du kan också ringa oss på 070-612 32 68.

Föräldrastöd

Föräldrautbildningen Glädje och utmaningar

Under hösten 2021 börjar en ny omgång av föräldrautbildning i Glädje och utmaningar. I och med rådande pandemi är föräldrautbildningen digital, så du behöver ha en dator, telefon eller surfplatta.  Det är Julia och Karina på Öppna förskolan i Gårdsten (Muskotgatan 47) som håller i utbildningen.

Föräldrautbildningen omfattar fem träffar, är gratis och riktar sig till dig som har barn i åldern 1–2,5 år. Träffarna består av både information och gruppsamtal, där du får möta andra föräldrar och prata om hur det är att vara förälder idag. På träffarna får du lära dig mer om barns utveckling och få tips på hur du kan hjälpa ditt barn.

Du kommer få en film och Föräldraboken Glädje och utmaningar som finns på arabiska, persiska, somaliska, sorani, polska, serbiska, kroatiska och engelska. Eftersom utbildningen sker digitalt finns det tyvärr ingen möjlighet att ha med tolk.

Vill du vara med på utbildningen så mejla Julia på julia.ottosson.burge@forskola.goteborg.se eller ring på 070-612 32 68.

ABC (Alla barn i centrum)

Inom kort även kunna erbjuda ABC (Alla barn i centrum). Vi informerar om när nya kurser startar och då kan du anmäla dig.

Anmälan och kontakt

Är du intresserad av att delta i någon av våra kurser, meddela oss det! Meddela oss när vi ses utomhus, ring 070-612 32 68 eller mejla till oss:

karina.lezama.quiroga@forskola.goteborg.se
julia.ottosson.burge@forskola.goteborg.se