Aktiviteter och öppettider

Här kan du läsa om de aktiviteter du och ditt barn kan ta del av på vår öppna förskola. Till de flesta aktiviteterna är det drop-in, till några behöver du anmäla dig i förväg.

Följ oss på Facebook och Instagram

Nedan kan du läsa om våra aktiviteter. Du kan också följa vår facebooksida och instagramsida för att få information om vad som händer på öppna förskolan. 

Schema våren 2024

Måndagar:
9.00-12.00 Alla åldrar 0-6 år
13.00-16.00 Babyöppet föräldrar med barn upp till ca 10 månader.
Sångstund 13.30

Tisdagar:
9.00-12.00 Alla åldrar 0-6 år
Sångstund 10.00
13.00-16.00 Riktad tid för regnbågsfamiljer
Sångstund 13.30

Onsdagar:
9.00-12.00 Babyöppet föräldrar med barn upp till ca 10 månader
Sångstund 10.00
Eftermiddagar udda veckor bokade föräldragrupper från BVC
Eftermiddagar jämna veckor stängt

Torsdagar: 
9.00-12.00  Alla åldrar 0-6 år 
Temasamtal/sång/rörelselek
Eftermiddagar: Gruppverksamhet för anmälda

Fredagar:
10.00-12.00 Uteverksamhet på Stuxis, alla åldrar 0-6 år
Sångstund 10.30
Eftermiddagar: Gruppverksamhet för anmälda

Öppettider under sommaren 

Vi har sommarstängt veckorna 28-32. Då är du välkommen till andra öppna förskolor i Göteborgs Stad.

Här kan du läsa om öppettiderna för alla öppna förskolor under sommaren 2024

Våra aktiviteter

Tematräffar

Ibland får vi besök av personer från en annan verksamhet som berättar och svarar på dina frågor, till exempel placeringshandläggare som informerar om att söka förskola eller tandvården som informerar om barns tandhälsa. 

Våra tematräffar

Trygghetscirkeln

För dig med barn 0-6 år. Här får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla.

Mer om Trygghetscirkeln och anmälan

Pappagrupp

Målet med gruppen är att stärka relationen mellan förälder och barn. Gruppen är för pappor med barn i åldern 0-1,5 år. Gruppen syftar även till att skapa likvärdiga möjligheter till stöd för alla vårdnadshavare.
Vill du veta mer? Kontakta oppna.forskolan.draken@forskola.goteborg.se

ABC Föräldraträffar – Alla Barn i Centrum

Vill du ha konkreta tips på hur du kan undvika onödiga bråk i vardagen? Vill du ha råd och stöd i hur du kan hantera utmaningar i föräldraskapet? ABC föräldraträffar ger dig som är förälder/nära vuxen till barn 3–6 år råd, stöd och praktisk övning i ditt föräldraskap. Vi varvar diskussioner, tips och råd med filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling. ABC är gratis och består av fem träffar.

Mer om ABC föräldraträffar och anmälan

Kurs i babymassage

Babymassage är en kärleksfull beröring som stärker relationen och anknytningen mellan barn och förälder.

Vi tränar på massagens olika strykningar och lär oss om samspel och kommunikation mellan dig och ditt barn. Att starta och delta i en kurs är bäst när ditt barn är mellan en–åtta månader och helst innan det börjat krypa. Kursen är gratis, består av fem träffar och hålls av certifierade instruktörer utbildade av IAIM – International Association of Infant Massage.

Vill du veta mer? Kontakta oppna.forskolan.draken@forskola.goteborg.se.

Du kan läsa om och anmäla dig till olika föräldragrupper och hela Göteborgs utbud av föräldrastöd på webbsidan Föräldrastöd

Tips om fler aktörer som erbjuder föräldrastödsgrupper

Det finns fler aktörer som erbjuder föräldragrupper i Göteborg: goteborg.se/foraldrastod.

Riktade tider till olika grupper

Öppna förskolan är en mötesplats som inspirerar till lek, lärande och social gemenskap, med familjen i fokus. Vi arbetar inkluderande och nätverksskapande och på vissa öppna förskolor har vi riktade tider för olika grupper.

Riktade tider för regnbågsfamiljer

På Draken har vi varje vecka en tid för regnbågsfamiljer (se schemat "regnbågstider"). Regnbågsfamiljer är familjer där någon av familjens medlemmar är hbtqi-person. Det finns också regnbågstider på Öppna förskolan Sannegården.

Öppna förskolan TilLiten – för familjer med barn i behov av extra stöd

Har du ett barn i åldern 0-6 år som väntar på diagnos, har en funktionsnedsättning, försenad utveckling eller sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? Personalen har stor kunskap och erfarenhet av barn och familjer med olika behov. Här kan du också träffa andra som har en liknande vardag som din. Läs mer på brackediakoni.se/tilliten.