Foto: Susanne Theander

Om oss

På grund av Covid 19 har vi all verksamhet utomhus. Öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsföräldrar med barn mellan 0-6 år. Här kan du och ditt barn träffa nya vänner. Du kan delta i sångstunder, rörelse, skapande verksamhet, leka, läsa böcker och samtala. Det går även bra att ta med sig lunch och mellanmål. Kaffe och te går att köpa.

Förskollärare finns till hands för råd och stöd.Är du nyfiken på vad vi planerat in under året kan du läsa om det under Aktiviteter.

Du hittar oss även på Facebook

Här finns mer information om vårt Familjecentrerade arbete i Torslanda