Syskoncirkel

Är en samtalscirkel som vi på Öppna förskolan genomför i samverkan med barnavårdscentralerna Närhälsans barnavårdscentral, Capio Amhults barnavårdscentral, föräldrastödjare och barnmorskemottagningen i Torslanda.

Under rådande omständigheter är alla föräldragrupper och cirklar förändrade. Där det går träffas grupperna utomhus i annat fall är träffarna inställda

Anmälan

Anmäl dig via sms eller ring oss telefon: 0722 46 88 23

Du kan också maila din anmälan till mona.andersson@forskola.goteborg.se
I anmälan skriver du:

  • namn och telefonnummer till dig och din partner (eller annan viktig vuxen),
  • namn på ditt/dina äldre barn och vilket år de är födda,
  • beräknat förlossningsdatum.

Länkarna längst ner på sidan leder till mer information om varje cirkels tid och datum.

Vårt mål

Vårt mål är att stärka föräldrar i sin föräldraroll och öka förutsättningar för familjer att lära känna nya familjer och skapa nätverk.

Syskoncirkelns uppläggning

Ni väljer vilka ämnen som vi ska ta upp. Fundera över vad som är viktigt för er familj just nu.
Här är några ämnen som vi diskuterat på tidigare cirklar:

Hur kan vi förbereda oss i familjen
Förlossnings förberedande samtal
Syskonkärlek och vanliga reaktioner
Sömn och infektioner
Diskussioner kring föräldraskap
Parrelation
Barns självständighetsutveckling

Du är med och påverkar innehållet på träffarna genom att föreslå ämnen eller ställa frågor.

På sista träffen får ni fylla i en utvärdering av cirkeln

Efter avslutad cirkel får gruppen ytterligare fem tillfällen att träffas själva på Öppna förskolan och då får även storasyskon vara med. Vi kallar dessa träffar för nätverksträffar

Det fyra cirkelträffarna är bara för föräldrar eller annan viktig vuxen och stora syskon får inte komma med.