Glädje och utmaningar

Välkommen till föräldraträff! Vi erbjuder föräldrar med barn i åldern 6 månader till 2,5 år att delta i en föräldragrupp på öppna förskolan Krysset. Under fem tillfällen kommer ni att få träffa andra vuxna med barn i samma ålder. Det kommer att bli diskussioner, erfarenhetsutbyte, information och tips. Detta är en möjlighet att på ett trevligt och givande sätt se glädje och utmaningar i föräldraskapet. Träffarna är för vuxna och barn kan inte vara med.

Mål

Att bidra till barns positiva utveckling.

Syfte

Att stödja föräldrar att hitta sina styrkor i föräldrarollen med ökad tilltro till sin egen förmåga att vara en bra förälder för sitt/sina barn.

När

Nu kan du anmäla dig till cirkeln. Vi kommer att starta en liten Max 6 personer) grupp under september månad och du kan anmäla dig och få mer information på telefon 031 366 5175/76. Gruppen är snart fullbokad.

29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

Tid

17.30-20.00

Plats

Öppna förskolan Krysset Flygledarvägen 3 A våning 2.

Anmälan

Görs till öppna förskolan Krysset:
Susanne 031 366 51 76
Mona 031 366 51 75

Träffarnas innehåll

Vi utgår från föräldraboken Glädje och Utmaningar som är skriven av barnläkare Björn Kadesjö och socionom Christina Kadesjö.

Träff 1: Tillit och trygghet

– att lära känna sitt barns signaler och temperament
Vi samtalar om att barn har olika temperament och hur man kan stödja de barn som är försiktiga likaväl som de som är företagsamma. Vi pratar om hur man skapar tillit hos sitt barn och hur ”trygghetsbandet” mellan förälder och barn utvecklas.

Träff 2: Inskolning

– att stödja sitt barn som ska börja förskolan
Vi pratar om hur det blir för barnet att börja förskolan och vad man behöver tänka på som förälder och personal. Hur det blir för föräldrar som ska lämna sitt barn och vad det kan innebära? Vi pratar också om rutiner som kan underlätta för barnet när det börjar på förskolan.

Träff 3: Utveckling

– språk, motorik och känslor
Här samtalar vi om hur vi som föräldrar kan underlätta och uppmuntra barnens språkutveckling och utvecklingen av deras motorik. Vi pratar också om hur vi stödjer barnen i att förstå och hantera sina känslor.

Träff 4: Leken

– att hjälpa sitt barn att utveckla nyfikenhet och upptäckarglädje.
Leken är sätt för barnet att utveckla sina sociala färdigheter och att möta jämnåriga.
Vi diskuterar hur vi stödjer barnet att lyckas, hur vi uppmärksammar de initiativ barnet tar i till exempel leken och hur vi uppmuntrar då barnet gör bra saker. Uppmuntran och intresse för barnets aktivitet betyder mycket och stärker barnets självbild. Barn är olika och behöver olika form av stöd.

Träff 5: Föräldrar vägleder

– om fostran och vägledning
Med fostran menar vi de förväntningar som vi som förälder förmedlar till våra barn och hur vi vägleder dem. Ett litet barn kan inte ta ansvar för sina handlingar eller beteende, det behöver vägledning för att utvecklas. Vid det här tillfället diskuterar vi hur vi vägleder våra barn på ett positivt sätt.