Babymassage

Det finns många goda skäl till att delta i en kurs i babymassage. Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn. Huden är kroppens största sinnesorgan och genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet. Den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn stärks

En babymassagekurs innehåller fem träffar och vi vill att ni kan vara med på alla träffarna och bo i Torslanda

Din baby bör vara mellan 0-4 månader

Nästa kurs startar: Under rådande omständigheter så startar vi inga nya kurser i nuläget.