Foto: Marit Lissdaniels

Vår skola

Önneredsskolan ligger i ett villa- och radhusområde, med gångavstånd till hav och fina grönområden. Hos oss går ungefär 1 000 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Skolans profil

Önneredsskolan är en stor skola och det drar vi nytta av. Här finns bland annat specialsalar för slöjd, hemkunskap och bild. Vi har en stor idrottshall och vi lagar all mat i skolans eget kök.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Önneredsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.