Sjukanmälan och ledighet

Elever kan få ledigt från skolan under kortare tid men vi ser helst att du undviker ledighet utöver loven. Om eleven är sjuk eller av annan anledning inte kommer till skolan måste vårdnadshavaren anmäla frånvaro.

Så här gör du för att anmäla frånvaro

Om du använder en dator gör du så här:

Här finns länken till Hjärntorget

  • Gå till "mina barn"
  • Välj barnets namn
  • Gå till "närvarohantering"
  • Välj "anmäl frånvaro" i vänsterspalten
  • Fyll i de uppgifter som krävs

Om du använder Hjärntorgets app (Ping Pong) gör du så här:

  • Gå till "mina barn"
  • Välj barnets namn
  • Välj "anmäl frånvaro"
  • Fyll i de uppgifter som krävs
  • Avsluta genom att trycka på "skicka"

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Detta beviljas av läraren. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet över tio dagar. Inga ledigheter beviljas under den period då Nationella prov genomförs för årskurs 6 och 9. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.

Ansökan om ledighet