Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Alla kommunala grundskolor i Göteborg har samma läsårstider för elever från höstterminen 2019 till och med vårterminen 2021.

Stängningsdagarna är samma för fritidshem och förskolor. Den gemensamma planeringen görs för att familjer med barn och elever placerade vid olika kommunala förskolor och skolor ska ha gemensamma datum när eleverna är lediga.

Hösttermin 2019

Höstterminen startar 20 augusti 2019
Höstterminen slutar 20 december 2019

Lovdagar

Läslov 28 oktober – 1 november 2019 (vecka 44)

Studiedagar och stängningsdagar

19 augusti - fritidshemmen är stängda
26-27 september - fritidshemmen är öppna
28 oktober -fritidshemmen är stängda
29-30 oktober - fritidshemmen är öppna

Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Vårtermin 2020

Vårterminen startar 8 januari 2020
Vårterminen slutar 12 juni 2020

Lovdagar

Sportlov 10 februari – 14 februari (vecka 7)
Påsklov 6 april – 9 april (vecka 15)
22 maj (klämdag vecka 21)

Studiedagar och stängningsdagar

7 januari - fritidshemmen är stängda
14-15 april och 20 maj - fritidshemmen är öppna
15 juni - fritidshemmen är stängda
16-17 juni - fritidshemmen är öppna

Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Hösttermin 2020

Höstterminen startar 19 augusti 2020
Höstterminen slutar 22 december 2020

Lovdagar

Läslov 26 - 30 oktober

Studiedagar och stängningsdagar

6 juli - 31 juli - fritidshemmen är stängda (veckorna 28-31)
17 Augusti - fritidshemmen är stängda
21 - 22 september - - fritidshemmen är öppna
26 oktober - fritidshemmen är stängda

Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Vårterminen 2021

Vårterminen startar 12 januari 2021
Vårterminen slutar 15 juni 2021

Lovdagar

Sportlov 15 - 19 februari (vecka 7)
Påsklov 6 -9 april (vecka 14)
14 maj

Studiedagar och stängningsdagar

11 januari - fritidshemmen är stängda
31 mars - 1 april (dessa datum är preliminära och beror på när det är nationella prov) - fritidshemmen är öppna
16 juni - fritidshemmen är stängda

Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet.

Ansök om ledighet Fyll i och skriv under blanketten och lämna därefter till klassläraren.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.