Foto: Marit Lissdaniels

Förskoleklass och fritidshem

Önneredsskolan har två förskoleklasser och sex fritidshem.

Förskoleklass

Från och med hösten 2018, är förskoleklass obligatorisk skolgång. Ditt barn blir kallat samma år som det fyller sex år. Förskoleklass är på ett år och ska stimulera utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt skolgång.

Information om förskoleklass i Göteborgs Stad

Fritidshem och fritidsklubb

Ditt barn kan vara på fritidshem, också kallat fritids, före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hen fyller 13 år.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet. Det kallas fritidsklubb.

Kontakt

Du hittar telefonnummer till våra fritidshemsavdelningar här.