Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Hos oss får ditt barn lära genom att arbeta med olika ämnen, exempelvis vatten, djur, sagofigurer, miljö med mera. På så sätt lär sig barnen bland annat socialt samspel, skapande, kommunikation och kultur. Som pedagoger arbetar vi för att ditt barn ska känna trygghet och kunna utveckla sina förmågor i egen takt.

På Omvägens förskola finns det tre avdelningar.  Björken, Fjärilen och Eken.  På alla tre avdelningarna är det åldersblandat 1-5 år. Hos oss får ditt barn lära genom att arbeta med olika ämnen, exempelvis vatten, djur, sagofigurer, miljö med mera. Som pedagoger arbetar vi för att ditt barn ska känna trygghet och kunna utveckla sina förmågor i egen takt.

En dag på förskolan

Beroende på vilken dag det är, barnens intressen och bland annat väder, fyller vi dagarna med spännande aktiviteter för att barnen ska utvecklas och utmanas. Små barn behöver kontinuitet för att må bra och känna sig trygga och därför har vi fasta rutiner på förskolan som vi följer varje dag. Så här kan en dag hos oss se ut:

Vi börjar till exempel varje dag med att äta frukost tillsammans. Frukosten kan bestå av gröt, fil, yoghurt, flingor, ägg (en gång i veckan) och smörgås. Efter frukosten ägnar vi förmiddagen åt aktiviteter både utom- och inomhus.

Vid lunchen ska det vara trivsamt och lugnt vid bordet. Stunden när vi äter utgör viktig social samvaro samtidigt som det är en situation där ditt barn lär sig att prova nya smaker.

Efter lunchen vilar vi en stund varje dag. De yngre barnen sover middag och de äldre kan till exempel ha lugn sagostund. På eftermiddagen ägnar vi oss åt fler aktiviteter, både utom- och inomhus. Runt halv tre äter barnen mellanmål, till exempel smörgås, mjölk och en frukt eller grönsak.

Vår pedagogik

Vårt mål på förskolan är att alla barn känner sig trygga kan utveckla sina förmågor i sin egen takt. Vi pedagoger ser ditt barn som kompetent och nyfiket, något vi vill ta vara på genom att stötta och utmana barnet när hen utforskar och upptäcker världen.

Hos oss utvecklas och lär sig ditt barn genom att arbeta med olika ämnen, exempelvis vatten, djur, sagofigurer, miljö med mera. Utifrån att barnen ska lära sig socialt samspel, skapande, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, matematik och kultur bearbetar vi ämnet genom att

  • prata med barnen om vad som händer i deras närhet och fånga upp deras tankar och funderingar.
  • läsa ramsor och böcker.
  • sortera saker efter form, färg eller antal.
  • arbeta med mängd och längd samt tid och rum.
  • vara ute och se hur naturen förändras med årstiderna, och ta med oss saker från naturen att arbeta med inomhus.
  • klippa, klistra, måla och bygga saker av olika material.

En miljö som bjuder in till lek

På förskolan finns flera olika sorters rum där ditt barn kan leka, utmanas och utveckla intressen. Det finns exempelvis rum för skapande i olika färg, form och material och rum för uppvisning, teater och dans. Vi har också vilrum där barnen sover middag eller lyssnar på sagor. Miljön på förskolan är föränderlig och vi utvecklar våra olika rum beroende på vad barnen har för intressen och behov.

På vår gård finns klätterställning, gungor, cykelbana och gräsytor. Ibland har barnen fri lek och ibland ordnar vi aktiviteter och lekar tillsammans. Förskolan har nära till naturen och där spenderar vi mycket tid att upptäcka och utforska.