Grundsärskola


Grundsärskolan är en egen skolform i årskurs 1–9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan har en egen läroplan med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Om du tror att ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan kan grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad utreda om eleven kan bli mottagen i grundsärskolan. 

Här kan du läsa med om grundsärskolan i Göteborgs Stad Grundsärskola - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Föräldrainformation Ladda ned publikation - Skolverket