Göteborg i miniatyr på Olshammarskolan

Publicerad 5 juli 2021

Eleverna på Olshammarskolan grundsärskola har i ämnet verklighetsuppfattning skapat modeller av sina favoritplatser i Göteborg. - Våra elevers favoritplatser kanske inte är de traditionella platserna. Vi passar på att ta det till elevernas nivå, säger Kristina Hellström, lärare på Olshammarskolan.

Elevernas modeller av platser i Göteborg är en del av Olshammarskolans firande av Göteborg 400 år.

- Det är alltid kul att fira. Jag gillar att måla och skapa. Vi har valt att arbeta med material som passar för den enskilda eleven. En elev gillar metall. Den eleven har vi hjälpt göra en modell av slänggungan på Liseberg, berättar Kristina Hellström.

Modellen av slänggungan.

Arbetar med elevernas sinnen

En av våra elever tycker om att bada på Angered arena. Vi skapade en pool. Vid sidan av har vi en sprayflaska med klor för att kunna känna doften. Några elever har sämre syn och då arbetar vi med andra sinnen, säger Kristina Hellström.

Pratar om platserna med eleverna

- När vi har arbetat fram modellerna har vi pratat om de olika platserna med eleverna. En elev gillar McDonalds. Då passade vi på att berätta om när den första McDonalds-restaurangen öppnade i Göteborg, avslutar Kristina Hellström.

Fakta: Olshammarskolan

 På Olshammarskolan har alla elever har en individuell utvecklingsplan som bygger på grundsärskolans kursplan. Den individuella utvecklingsplanen innehåller ämnen som; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 Den individuella utvecklingsplanen tar skolan fram varje termin tillsammans med vårdnadshavare.