Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

Publicerad 17 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Nytorpsskolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startarhösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämndenatt slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021.

Grundskoleförvaltningen gör förändringen bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadierDetta för att ge en tryggare skolgång. Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att grundskoleförvaltningen ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet. 

Detta betyder förändringarna för Nytorpsskolan

Beslutet innebär att vår skolenhet 4-9 slås ihop med grundsärskolan. Grundsärskolegrupperna förändras inte utan finns kvar som förut. 

Elever behöver inte byta skolenhet under sin skolgång utan kan gå i Nytorpsskolan tills de slutar årskurs 9. Med andra ord är det inga elever från Nytorpsskolan som kommer att omfattas av nya skolplaceringar inför höstterminen 2021.

Mer information 

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021.  www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna och vad som händer i arbetet med ny skolenhetsorganisation.