Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Nymilsgatans förskola ligger med närhet till kollektivtrafik, Frölunda torg och Ruddalens friluftsområde. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner jag kan, jag duger.

Om verksamheten

Här på Nymilsgatans förskola finns fem avdelningar. Myran och Nyckelpigan har barn mellan 1-3 år. Fjärilen och Humlan har barn mellan 3-5 år och på Sländan barn mellan 1-5 år. Vi arbetar aktivt för en varm gemenskap med samverkan och samarbete mellan avdelningarna.

Förskolan är byggd i ett plan och varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp.

Vårt pedagogiska arbete ska utgå ifrån lusten att lära, barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter. Förskolan är till för alla barn på var och ens villkor. Att barnen upplever verksamheten som meningsfull och att de får känna sig delaktiga är en viktig grund för utveckling och lärande. Vårt mål är att barnen ska stärka sin medkänsla och kunna känna och utveckla sin empati.

Vi samarbetar med grundskolorna i området. En gemensam syn på kunskap och lärande lägger grunden för en trygg övergång mellan förskola och skola.

Rolig och utmanande gård

Vi lägger stort fokus på utevistelsen och är ute så mycket vi kan under dagen. Gården är anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek.

Vi sorterar vårt skräp och arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor.

Utbildad personal med erfarenhet 

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator, iPads och Smartboards används som hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Den viktiga dialogen mellan föräldrar och pedagoger

Vi på Nymilsgatans förskola värnar om att lägga stort fokus på kontakt med dig som är vårdnadshavare och arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning.

All information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom en dokumentationsloggbok visar och berättar vi vad vi gör, så att du som vårdnadshavare kan vara delaktig i barnens vardag på förskolan.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorerna på förskolorna.

Besök på förskolan

Kontakta rektor om du har frågor.

Rektor Elin Samuelsson: elin.samuelsson@forskola.goteborg.se 
eller
Rektor Eva-Lena Carling, eva-lena.carling@forskola.goteborg.se