Vår skola

På Nygårdsskolan finns engagerad och kunnig personal. Skolan har grundskolans alla årskurser från förskoleklass till årskurs 9, vilket gör det enklare för oss pedagoger att följa varje elevs utveckling. Skolan ligger nära havet och Billdals park och eleverna kan gå till fotbollsplaner och intilliggande ishall. Vårt mål är att eleverna på Nygårdsskolan ska kunna se tillbaka på en trygg och lärorik skoltid fylld av goda och glada minnen.

Om skolan

Hösten 2016 flyttade alla elever från Skinteboskolan in på Nygårdsskolan. Inför flytten skedde en omfattande upprustning av lokaler och skolgårdar.

På Nygårdsskolan arbetar vi med tydliga kunskapsmål där glädjen och viljan i lärandet är viktigt. Men kunskap handlar om mycket mer än skolans grundämnen. Eleverna får till exempel lära sig vad det innebär att ingå i en grupp och att kunna föra sig socialt i olika sammanhang.

Trygghet och trivsel

Med goda kunskaper som grund strävar vi efter att bygga en stark självkänsla hos våra elever. Självkänslan byggs på genom att eleverna får ta eget ansvar för sitt arbete och tillsammans med pedagoger lära sig reflektera över sitt lärande. Utifrån detta byggs en stark självbild och framtidstro.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Nygårdsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.