Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Nya Skolan Länsmansgården är en liten och trygg skola. Hösten 2018 flyttade vi till nya lokaler på Temperaturgatan 72, alldeles vid Länsmansgårdens motionscentral och fick då en fantastik utomhusmiljö som inbjuder till mycket lek, rörelse och lärande.

Vår skola

Vi satsar på elevernas språkliga utveckling och att skapa bra möjligheter för lärande. Varje morgon har vi fysisk aktivitet på skolschemat. Då har vi som regel någon rolig och intensiv aktivitet utomhus.

Vi kan forma vår undervisning speciellt utifrån våra elevers behov då vi är en ny skola som fortfarande utvecklas. Vi satsar mycket på att ge alla våra elever så bra förutsättningar för att lära sig som möjligt. Alla elever får tillgång till:

  • Lekfull fysisk träning på skolschemat varje dag, utomhus eller i idrottshall.
  • Extra språkundervisning, både i svenska och hemspråk.
  • Nära samarbete med föräldrar, ni ges möjlighet att vara med och påverka ert barns skolgång.

Trygghet och trivsel

I vår skola ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.