Om Nya Las Artes

Nya Las Artes är en daglig verksamhet anpassad för personer på tidig utvecklingsnivå inom autismspektrum och flerfunktionshinder där vi möter personerna där de är. Här erbjuds du aktiviteter som är anpassade utifrån dina behov. Du får ett schema som passar just dig.

Vi arbetar med ADL, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på aktiviteter kan vara promenader, återvinning, arbeta med tvätt, pussel, lyssna på musik och att arbeta med datorn. Vi har tillgång till en sal där vi använder oss av fysisk aktivitet på olika sätt. Vi äter gemensamt i mindre grupper.

I verksamheten arbetar 1 stödpedagog och 10 stödassistenter. Verksamheten är fint belägen mellan Eriksberg och Lundby gamla kyrka.