Om Nya Las Artes


Nya Las Artes är en daglig verksamhet som är anpassad för dig på tidig utvecklingsnivå inom autismspektrum och flerfunktionshinder. Vi erbjuder aktiviteter som är anpassade utifrån dina behov. Du får ett schema som passar just dig.

Vi arbetar med ADL, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på aktiviteter kan vara promenader, återvinning, arbeta med tvätt,  lyssna på musik, att arbeta med datorn och andra sinnesstimulerande aktiviteter. Vi har tillgång till en sal där vi använder oss av fysisk aktivitet på olika sätt. Vi äter gemensamt i mindre grupper.

I verksamheten arbetar 1 stödpedagog och 9 stödassistenter. Verksamheten är fint belägen mellan Eriksberg och Lundby gamla kyrka.