Arbetsuppgifter och aktiviteter


Här på Nya Las Artes erbjuds du aktiviteter som är anpassade utifrån dina behov. Exempelvis arbetar vi med återvinning, tvätt, fysiska och sinnesstimulerande aktiviteter.

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.