Coachande program


Våra coachande program är utformade för dig som är redo att söka jobb men behöver professionell vägledning för att nå hela vägen. Med hjälp av våra experter vår du värdefull kunskap och viktiga verktyg för att stödja dig i ditt kommande jobbsökande.

  • Studie- och yrkesvägledning
  • CV-workshops
  • Intervjuträning
  • Jobbsökardagar

Aktuella program

Vi ser över hela vårt utbud och har därför inga program igång just nu. Har du frågor om kommande program är du välkomman att mejla oss, nxtgen@arbvux.goteborg.se