Coachande program

Våra coachande program är utformade för dig som är redo att söka jobb men behöver professionell vägledning för att nå hela vägen. Med hjälp av våra experter vår du värdefull kunskap och viktiga verktyg för att stödja dig i ditt kommande jobbsökande.

  • Studie- och yrkesvägledning
  • CV-workshops
  • Intervjuträning
  • Jobbsökardagar

Aktuella program

Boost