Vård och omsorg

Vill du jobba inom vård och omsorg, har motivationen och drivet men inte erfarenheten eller utbildningen? Här får du möjligheten att förbereda dig för jobb inom vårdsektorn.

Om insatsen

Möjligheterna att få jobb inom vård och omsorg är stora framöver och genomför du kursen framgångsrikt kommer du få erbjudande om ett sommarjobb inom vården 2023.  

Kursen ger dig en introduktion till arbete inom vård- och omsorgssektorn genom kurser och praktik. Har du behov att träna ditt språk finns möjligheten att träna din yrkessvenska samt kombinera kursen med sfi. 

När du gått kursen har du inte bara möjlighet att få ett sommarjobb, utan också möjlighet att ingå i Göteborgs Stads vikariepool för vård och omsorg. Du kan också plugga vidare till vårdbiträde via den kommunala vuxenutbildningen.

Behörighet 

Kursen riktar sig till dig som är: 

  • Folkbokförd i Göteborg
  • 18–25 år
  • Varken arbetar eller studerar
  • Har uppehållstillstånd i Sverige  
  • Minst sfi C. Har du inte riktigt nått kraven för detta kan studier kombineras med sfi på denna nivå.

Viktig information om kursen 

  • Start- och slutdatum: april till juni
  • Studietakt: heltid, 100 procent 
  • Plats: Göteborg
  • Kursen berättigar ej studiemedel, egen försörjning krävs, exempelvis försörjningsstöd, aktivitetsstöd, sjukpenning eller a-kassa 
  • Efter avslutade studier erhålls ett kursintyg, ej betyg 

Ansök

Ansökan är stängd, men öppnar igen inför höst 2023. Har du frågor går de också bra att ställa vi e-post. nxtgen@arbvux.goteborg.se